Al enige tijd heeft de wetgever en logischerwijze dus ook de BTW-Administratie de intentie om bestuurder-vennootschappen te onderwerpen aan de BTW-plicht. Tot op heden werd de invoering van deze BTW-plichtigheid telkenmale uitgesteld, waarbij ook nu weer een nieuw uitstel werd aangekondigd van deze maatregel.

Voorlopig werd een nieuw uitstel voorzien tot minstens 01.05.2016… Belangrijk om te vermelden is dat voor de bestuurders- (natuurlijke personen) er niks wijzigt inzake BTW-plicht. Zij worden door deze maatregel niet geviseerd en blijven dus buiten de BTW-plichtigheid.