Vanaf heden is het C.A.P. (centraal aanspreekpunt) actief geworden. Dit is een centrale databank, werkzaam onder de vleugel van de Nationale Bank van Belgie, waarin alle belgische bankrekeningen en hun rekeninghouders worden bijgehouden. Bij vermoeden van fiscaal misbruik en/of fraude kan de belastingadministratie inzage vragen in deze databank om te toetsen of de belastingplichtige in kwestie wel correct aangifte gedaan heeft van zijn roerende inkomsten.

Belangrijke kanttekening die moet gemaakt worden is dat de belastingadministratie niet zomaar toegang heeft tot deze gegevens. Er dient eerst grond tot onderzoek te zijn waarbij een vermoeden van fiscaal misbruik of fraude moet aanwezig zijn.