Het is al lang gekend dat voor het kosteloos privégebruik van een auto in een vennootschap een voordeel alle aard zal aangerekend worden aan de gebruiker (bedrijfsleider of andere). Eveneens worden diezelfde autokosten ook fiscaal beperkt binnen de vennootschap en toegevoegd aan de zgn. verworpen uitgaven.

Een discussie die echter al lange tijd bestaat met de fiscus, is of dit aangerekend voordeel alle aard (geboekt via rekening-courant of belast via fiche 281.20…) ook in mindering mag gebracht worden van die “verworpen uitgaven”. Door haar cassatiearrest van 10.10.2014 heeft het hoogste rechtscollege zich hierover uitgesproken en eindelijk klaarheid gebracht.

Het voordeel alle aard wegens kosteloos privégebruik van een auto mag steeds in mindering gebracht worden van de verworpen uitgaven. De zienswijze van de fiscus dat dit enkel mocht bij vermelding op een fiche 281.20 (en dus privé belast) wordt van de tafel geveegd. Zowel de boekingen via rekening-courant als vermelding op fiscale fiche voldoen aan de voorwaarden om aftrekbaar te zijn van de verworpen uitgaven.