Recent werd in de schoot van de Nationale Bank van België het centraal aanspreekpunt opgericht. Vanaf 01.02.2014 dienen de financiële instellingen aan dit aanspreekpunt een aantal gegevens over te maken, waaronder : identiteit van de rekeninghouder(s), de hiermee verbonden rekeningen en dit voor de jaren 2010 en later. Rekeningsaldi worden niet aan dit aanspreekpunt meegedeeld. Bedoeling van dit aanspreekpunt is dat de fiscus bij opening van een bijzondere procedure (ingeval van vermoeden van bv. fraude), deze gegevensbank kan consulteren en vergelijken met uw aangifte. Voor meer informatie kan u terecht bij uw eigen bankinstelling of een medewerker bij ons kantoor.