Wij brengen in herinnering dat de Programmawet van 29.03.2012 (Anti-witwaswetgeving en anti-terrorisme) een belangrijke beperking heeft opgelegd inzake het ontvangen van contante betalingen van uw klanten. Daar waar contante betalingen van meer dan 5.000,00 EUR in 2013 verboden waren, werd met ingang van 01.01.2014 deze drempel verlaagd naar 3.000,00 EUR. Bent u actief in een sector waar gebruikelijk contante betalingen verricht worden (bv. autohandelaars,…) hou er dan rekening mee dat u geen bedragen boven de 3.000,00 EUR in contanten mag ontvangen. Nog vragen ? Contacteer uw medewerker of dossierverantwoordelijke.