Met ingang van 01.04.2014 zal het grensbedrag wijzigen waaronder men kan opteren voor toepassing van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen inzake BTW. Ondernemingen die tot voorheen een omzet realiseerden tot 5.580,00 EUR konden opteren voor een vereenvoudigde BTW-regeling, wat inhield dat zij geen periodieke BTW-aangiften hoefden in te dienen, enkel een jaarlijkse BTW-listing. Gevolg was dus ook dat zij geen recht op aftrek BTW kennen, maar ook geen BTW hoefden aan te rekenen op hun facturen.

De wetgever heeft nu deze regeling verruimd en staat ondernemingen toe met een omzet tot 15.000,00 EUR om van deze vereenvoudigde regeling gebruik te maken. De ondernemingen die in het voorbije jaar 2013 aldus een omzet realiseerden die lager lag dan 15.000,00 EUR kunnen er alvast voor kiezen om met ingang van 01.04.2014 eveneens al gebruik te maken van deze nieuwe grensbedragen. Zij dienen hiertoe voor 21.03.2014 een aanvraag in te dienen bij hun BTW-controlekantoor. Contacteer gerust een medewerker voor meer info.