Met ingang van 01.01.2014 zijn de grensbedragen voor de indiening van periodieke BTW-kwartaalaangiften verhoogd. In principe dient u als BTW-plichtige maandelijks uw BTW-aangifte in te dienen, doch de mogelijkheid bestond om uw aangifte slechts per kwartaal in te dienen wanneer uw jaaromzet niet meer bedroeg dan 1.000.000,00 EUR. Deze omzetdrempel werd nu verhoogd naar 2.500.000,00 EUR waardoor bepaalde belastingplichtigen nu ook de mogelijkheid krijgen om te schakelen naar kwartaalaangiften (pas vanaf 01.04.2014). Opgelet : sommige fraudegevoelige sectoren (bv. oliehandelaars, autohandelaars, electronicahandelaars ttz. GSM, computers,…) krijgen een omzetdrempel van 250.000,00 EUR opgelegd.

Heeft u nog vragen hieromtrent ? Contacteer gerust een medewerker voor meer info.