Op 22 december 2017 werd de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd door het parlement. Hierdoor zullen een aantal belangrijke wijzigingen in voege treden vanaf 2018, waarvan wij u de belangrijkste meegeven :

  • – daling van de vennootschapsbelasting vanaf AJ 2019 naar 29% en vanaf AJ 2021 naar 25% (KMO-vennootschappen slechts 20% op de eerste 100.000,00 EUR) evenwel aan voorwaarden gekoppeld;
  • – verhoging van de eenmalige investeringsaftrek naar 20% op nieuwe investeringen vanaf 01.01.2018;
  • – aanpassen van de berekening van de notionele intrestaftrek (enkel nog op incrementeel eigen vermogen);
  • – verhoging van het looncriterium naar 45.000,00 EUR voor verlaagd tarief vennootschapsbelasting (+ sanctionering in 2 stappen);
  • – beperking van provisies voor risico’s en kosten invoeren vanaf AJ 2019;
  • – belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen verhoogd naar minstens 6,75%;
  • – kapitaalverminderingen vanaf 01.01.2018 pro rata taxeren (uitgezonderd : interne vereffeningen Art. 537 & liquidatiereserves);
  • …..

Wat de impact van deze maatregelen voor u betekent komt u te weten via uw dossierbeheerder. Contacteer ons gerust voor meer informatie hieromtrent.