Het werd veelvuldig aangekondigd in de media eind december 2015 : de leeftijdsvoorwaarde bij renovatiewerken werd opgetrokken van 5 jaar naar 10 jaar om nog tegen 6% gefactureerd te blijven (met ingang van 01.01.2016).

Bij wijze van overgangsmaatregel werd echter beslist om offertes/bouwvergunningen die per 31.12.2015 werden getekend/bindend waren, nog een facturatie toe te staan volgens de leeftijdsvoorwaarde van min. 5 jaar aan het 6% btw-tarief voor die projecten tot aan factuurdatum 31.12.2017.

Vermits ondertussen duidelijk geworden is dat het nieuwe KB niet tijdig klaar geraakt, mogen tijdelijk nieuwe contracten nog aan ouderdomsvoorwaarde 5 jaar gefactureerd worden aan 6% BTW (zelfs na 01.01.2016) tot aan de publicatiedatum van het nieuwe KB (+ 10 dagen).

Informeer u dus vooraf grondig bij renovaties…