Uitstel BTW-plicht bestuurders-vennootschappen

Vennootschappen die optreden als bestuurder/mandataris in een andere vennootschap konden tot voorheen opteren om deze al dan niet te laten onderwerpen aan de BTW. Onlangs werd vanuit de BTW-Administratie deze keuzemogelijkheid, in navolging op europese rechtspraak, afgeschaft, waardoor dergelijke vennootschappen-bestuurders vanaf 01.01.2015 automatisch onderhevig werden aan BTW.

De minister van financiën heeft vandaag beslist de toepassing hiervan uit te stellen tot 01.01.2016, waardoor de huidige optieregeling als overgangsmaatregel van kracht blijft gedurende 2015.