De begrotingsronde is nog maar achter de rug en een aantal nieuwe fiscale maatregelen staan eraan te komen. Wij vatten de belangrijkste even voor u samen vanaf 01.01.2017 :

1) de roerende voorheffing wordt vanaf 1 januari verhoogd tot 30%. Een aantal uitzonderingen blijven evenwel bestaan (bv. auteursrechten) die aan 15% onderworpen blijven, doch het algemeen tarief wordt verder opgetrokken;

2) de speculatie- of beurstaks wordt afgeschaft, deze kost teveel geld en brengt te weinig op;

3) tankkaarten die gratis ter beschikking worden gesteld aan medewerkers of personeel zullen worden belast. Hoe die belasting er in detail zal uitzien is nog niet gekend, meer details volgen nog;

4) interne meerwaarden zullen geviseerd worden door de fiscus waarbij het overdragen van aandelen in de werkvennootschap, door ze in te brengen in een holding getaxeerd zullen worden als interne meerwaarde;

5) werknemers zullen een “mobiliteitsbudget” kunnen invullen naar behoeften ter vervanging van de huidige regeling inzake voordeel alle aard privegebruik van een firmawagen.

Deze maatregelen zitten nog in de pipeline en moeten nog verder worden uitgewerkt door de wetgever.

Eveneens werd een overgangsmaatregel uitgewerkt voor bestaande kostendelende verenigingen (bv. vrije beroepers, associaties) die hun werking, leden en samenwerkingsovereenkomst en -modaliteiten dienen te melden aan de Administratie voor 31.12.2016.