Cassatie : aftrek als beroepskost(en)

Het Hof van Cassatie heeft op 12.06.2015 een belangrijk arrest geveld in de nu reeds jarenlang aanslepende discussie omtrent de aftrek van beroepskosten en de relevantie ervan met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

In haar arrest heeft het Hof geoordeeld dat er geen verband moet zijn tussen de beroepskosten enerzijds en het maatschappelijk doel van de vennootschap anderzijds en komt hiermee terug op eerdere rechtspraak ! De alerte lezer zou hieruit kunnen interpreteren dat kosten inzake tweede verblijven zonder meer (opnieuw) aftrekbaar zijn, maar deze zienswijze moet genuanceerd worden…

Enkel die kosten die gedaan of gedragen werden om belastbare inkomsten te genereren zijn aftrekbaar. Als het bewuste onroerend goed dient als alternatieve verloning voor de bedrijfsleider en expliciet kan gestaafd en geargumenteerd worden, dan kan inderdaad deze als aftrekbaar beschouwd worden. De overige scenario’s van opportunisme en oneigenlijke fiscale (mis)bruiken zullen nog steeds zwaar onder vuur liggen.