Wij herinneren ons cliënteel eraan dat het sociale bijdragestelsel voor zelfstandigen ingrijpend gewijzigd is met ingang van 01.01.2015 !

Een aantal principes blijven gehandhaafd, o.m. bijdragen betalen volgens het inkomen van 3 jaar geleden, maar een aantal principes werden bij de hervorming ingrijpend gewijzigd. (o.a. onvolledige activiteitsjaren bij opstart, bijdrageplicht na stopzetting,…) Ook heeft de wetgever voorzien dat er vanaf 2015 vermindering van sociale bijdragen kan gevraagd worden, doch dit is geen algemene regel, in tegenstelling tot wat velen vermoeden !

Strikte voorwaarden worden hiervoor opgelegd en we wensen aan te stippen dat vermindering van sociale bijdragen een uitzonderingsmaatregel blijft, waarover het sociaal verzekeringsfonds autonoom kan beslissen. Ook de mogelijkheid tot vrijstelling van sociale bijdragen is behouden gebleven, doch wordt vanaf 01.01.2015 veel strikter toegepast.

Verkeert u hoogstwaarschijnlijk in 2015 en volgende in één van volgende situaties, contacteer dan uw dossierbeheerder voor meer informatie op het nummer 09/218.92.92 :

– u stopt uw zelfstandige activiteit volledig en defintief in de jaren 2015 tot en met 31/12/2017;

– u schakelt over van hoofdberoep naar bijberoep na datum van 01.01.2015;

– uw inkomen na 01.01.2015 is gevoelig gedaald tegenover de inkomsten van vorige jaren waardoor uw bijdrageplicht in het gedrang komt.