Lees hieronder onze algemene voorwaarden:

Disclaimer

Het aangaan van een beroepsrelatie met een erkend boekhoudkantoor is onderworpen aan een aantal voorwaarden en reglementeringen, waarvan wij u graag de belangrijkste toelichten:

Het cijferberoep (Accountant, Boekhouder-Fiscalist) is een beroep dat gebaseerd is op een vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de cijferbeoefenaar, gedekt door het beroepsgeheim. Evenwel dient de cliënt er zich van bewust te zijn dat ook de cijferbeoefenaar onderworpen is aan een aantal reglementeringen inzake anti-witwaswetgeving en terrorismebestrijding.

De prestaties die door de cijferbeoefenaar en zijn/haar medewerkers worden verricht zullen in regel gefactureerd worden aan een uurtarief volgens geleverde prestaties waarvoor periodiek door de cijferbeoefenaar een factuur zal uitgereikt worden aan de cliënt. In afwijking van de algemene regel kan de cliënt echter voorafgaand verzoeken om de facturatie te laten gebeuren op basis van een forfaitaire prijs in overeenstemming met de opdracht.

Ons kantoor zal de prestaties periodiek factureren overeenkomstig vastgelegde gebruikelijke uurtarieven binnen onze sector, rekening houdend met de aard van de werkzaamheden en de kwalificaties van de betrokken medewerker(s). Volgende uurtarieven (excl. BTW) worden ten informatieve titel verstrekt en onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de toekomst.

  • Stagiair(s) 50,00 EUR/u
  • Medewerker(s) 70,00 EUR/u
  • Dossierbeheerder(s) 75,00 EUR/u
  • Erkende cijferberoeper(s) (BIBF/IAB) 80,00 EUR/u
  • Bestuurder(s) 90,00 EUR/u

Inzake geldende wetgeving zal de cijferbeoefenaar zijn cliënt dienen te identificeren en deze gegevens actueel dienen te houden. Daartoe zal een elektronische versie van tal van documenten en persoonsgegevens (o.a. identiteitskaarten, verklaring uiteindelijke begunstigden,…) worden bijgehouden op informaticasystemen van de cijferbeoefenaar. Deze gegevens worden geregistreerd, verwerkt en uitgewisseld overeenkomstig de AVG-Verordening (of GDPR) conform ons privacybeleid. U vindt alle informatie en gegevens hieromtrent terug in onze privacyverklaring: privacyverklaring client GDPR

Niettegenstaande onze inspanningen om alle informatie op deze site zo actueel en accuraat mogelijk te houden, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden die voortvloeit uit deze informatie. De informatie op deze pagina’s wordt u enkel ten informatieve titel aangereikt.