Lees meer over onze diensten

Interne Kwaliteitszorg

Door de steeds wijzigende wetgeving is het voor u als zelfstandige of ondernemer niet langer evident om steeds de juiste beleidsbeslissingen te nemen. Daarom is het van belang te kunnen steunen op accurate cijfers en deskundigheid inzake boekhoudkundige en fiscale wetgeving.

Ons kantoor streeft ernaar haar jarenlange ervaring en deskundigheid ten dienste te stellen van haar cliënteel, wetende dat :

Ons boekhoudkantoor erkend is door het ITAA (Institute for Tax Advisors & Accountants), het beroepsinstituut dat toeziet op de deskundigheid van haar leden.
Onze medewerkers onderworpen worden aan zowel interne opleidingen als opleidingen door derden om hun kennis up-to-date te houden
De oprichting van onze dienst Interne kwaliteitszorg erover moet waken dat onze dienstverlening optimaal blijft en streeft naar een grotere tevredenheid van ons cliënteel
Ons kantoor geleid wordt door de derde generatie , van vader op zoon, welke de vertrouwensrelatie versterkt met ons trouw cliënteel
Een groot deel van onze medewerkers erkend zijn door een beroepsinstituut of aangesloten zijn bij een erkende beroepsvereniging;

Ervaart u ondanks onze inspanningen toch nog een probleem?

  • hetzij inhoudelijk in uw dossier dat geen oplossing kent met uw medewerker / dossierverantwoordelijke;
  • inzake dienstverlening van of samenwerking met een medewerker;
  • inzake facturatie van de geleverde prestaties;